Accessories กีฬา ป้ายทอ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

ป้ายทอสำหรับเสื้อผ้ากีฬา หรือป้ายอาร์ม สำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการแสดงโลโก้ของสโมสร หรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานซึ่งเน้นมิติและแสงเงา สามารถเพิ่มความโดดเด่นได้ด้วยการใส่เส้นด้ายสะท้อนแสง หรือความนุ่มสบายด้วยการใช้เส้นด้ายไมโครดามาส รีดติดเสื้อผ้าเพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการตัดเย็บ หรือนำไปปักเพื่อความกลมกลืนกับตัวเสื้อ

รายละเอียด