Accessories เสื้อผ้าเด็ก ป้ายฮีตทรานสเฟอร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

ป้ายฮีตทรานสเฟอร์ สำหรับรีดลงบนเสื้อผ้าเด็ก เน้นความอ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของเด็กทุกช่วงวัย โดยใช้หมึกพิมพ์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ

รายละเอียด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง