• Accessories เสื้อผ้า casual ป้ายทอ
  • Accessories เสื้อผ้า casual ป้ายทอ
  • Accessories เสื้อผ้า casual ป้ายทอ

  • ป้ายทอสำหรับประดับลงบนเสื้อผ้า casual เพื่อความมีสไตล์ ซึ่งสามารถเพิ่มความโดดเด่นของดีไซน์ได้ด้วยการใช้ป้ายซึ่งผ่านเทคนิคพิเศษ อาทิเช่น cutting label ทำให้มีรูปทรงหลากหลายตามต้องการและเพิ่ม texture ลงบนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
 • Accessories เสื้อผ้า casual ป้ายพิมพ์
  • Accessories เสื้อผ้า casual ป้ายพิมพ์
  • Accessories เสื้อผ้า casual ป้ายพิมพ์

  • ป้ายพิมพ์ซึ่งเหมาะสำหรับรายละเอียดที่สูงและคมชัดของงานกราฟฟิก ใช้ประดับลงบนเสื้อผ้า casual ที่ต้องการแสดงถึงแบรนด์และตัวตนของผู้สวมใส่