เกี่ยวกับเรา

บริษัท อภิฤดีอุตสาหกรรม จำกัด

เป็นผู้ผลิต Garment Accessories หลากหลายประเภท มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เราช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลกซึ่งเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น Disney, Ikea, Adidas และอีกมากมาย คงคุณภาพมาตรฐาน และความสวยงาม

เป็นผู้ผลิต Garment Accessories หลากหลายประเภท มานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เราช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับโลกซึ่งเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น Disney, Ikea, Adidas และอีกมากมาย คงคุณภาพมาตรฐานและความสวยงาม

ผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลาย ทั้งวิธีการผลิตและการใช้งาน ตั้งแต่ป้ายทอ ป้ายพิมพ์ ป้ายฮีตทรานส์เฟอร์ และอื่นๆที่มีเทคนิคเฉพาะตัว ซึ่งพบเห็นได้ทั้งบนเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในวาระต่างๆ อาทิเช่น ชุดทำงาน เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้า Casual ชุดชั้นใน กระเป๋า และหมวก ฟูกที่นอน ของเล่น ไปจนถึงอุปกรณ์บนยานยนต์ที่เกี่ยวกับผ้า

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ระบบผลิตที่มีมาตรฐาน และความเชี่ยวชาญซึ่งสั่งสมมาจากประสบการณ์อันยาวนานเกือบ 30 ปีกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมาย บริการของเราสามารถช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นผลงานที่สวยงามและมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

รางวัลที่กิจการได้รับ

ใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

รางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ใบประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในปี 2558
 • เกียรติบัตร การดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง ในปี 2560
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ติดต่อกัน 4 ปี  ระดับทอง  ประจำปี 2559
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2548, ปี 2554 และ ปี 2556 ถึง ปี 2558
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2547, ปี 2549 ถึง ปี 2553 และ ปี 2555

รางวัลด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 • รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2548, ปี 2549 และ ปี 2552 ถึง ปี 2555
 • รางวัล เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกันประจำปี 2556 ถึง ปี 2560
 • รางวัล เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2561
 • รางวัล เกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน ประจำปี 2566

รางวัลด้านความรับผิดชอบทางสังคม

 • ใบประกาศเกียรติคุณ การธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทยต่อเนื่องติดต่อกัน 9 ปี ในปี 2556
 • รางวัลที่ 2 “TBCSD Award ดีเด่น” ประจำปี 2548
 • ใบรับรอง มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO ทอง ในปี 2555
 • ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ ปี 2556 ถึง ปี 2562
 • ใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่ ปี 2565 ถึง ปี 2568
 • เกียรติบัตร การเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กประเภทสิ่งทอ หรือกระดาษ หรือการผลิตอื่นๆ บรรลุผลสำเร็จดีเด่น ในปี 2555